TERMOGRAFI

Termografi er en metode der anvendes for at se, hvilke temperaturforskelle der er på en overflade. Det termografiske kamera bruges eksempelvis i forbindelse med bygningsundersøgelser, for at synliggøre, hvor varmen slipper ud af bygningen samt hvor kulden siver ind. Frandsen & Søndergaard laver flere termografiske undersøgelser af bygninger for at afgøre om der er brug for en energioptimering i form af yderligere isolering i ældre byggeri, eller som kontrol på at isoleringen er lavet korrekt i nybyggeri.

En termografisk undersøgelse er en metode man anvender ved bygninger for at se temperaturmålinger på bygningens overflade. Den termografiske undersøgelse udføres med et termografisk kamera, der kan se infrarødt lys. De billeder, der bliver taget med kameraet er derfor et billede med farver, hvor de røde og gule farver på billedet viser, hvor der slipper varme ud af huset og de grønne og blå farver viser, hvor bygningen er tilstrækkeligt isoleret. De billeder eller video man tager med kameraet optager derfor temperaturforskellen på bygningen, for at afgøre, hvor der er varmetab.

Helt konkret observerer det termografiske kamera det infrarøde lys, der bliver afgivet fra bygningens overflade og omdanner denne energi til et infrarødt billede, der viser temperaturer. Der er nemlig en forbindelse mellem infrarød energi og temperatur, fordi infrarød har den egenskab at den kan opvarme, hvorfor den også på engelsk ofte bliver kaldt for “heat wave”. På den måde kan infrarødt lys bruges til at måle temperaturen af et objekt.  Det smarte ved det infrarøde kamera er, at det kan opfange temperaturfordelingen på en overflade og vise det som visuel information på et billede. Det giver derfor et hurtigt og konkret billede af, hvor der i en bygning evt. er varmetab, lækager, eller kuldebroer for os mennesker, som ikke kan se det infrarøde lys med det blotte øje.

Hvordan undersøges bygningen med termografi?

I forbindelse med en bygningsundersøgelse anvendes termografi som et værktøj til at angive kuldebroer eller områder med dårlig isolering. Undersøgelsen kan også bruges til at påvise eventuelle fugtige overflader eller utætheder i varmesystemet, der på sigt kan føre til skimmelsvamp. En termografering af bygninger udføres typisk, når der er en temperaturforskel på inde og ude på omkring de 12-15 grader. Det vil sige, at termografi i Danmark kun bliver anvendt i vinterhalvåret fra november til april. Ligeledes skal undersøgelsen også helst udføres i overskyet vejr, så husets overflade ikke bliver opvarmet af solen og dermed medfører en ukorrekt måling. En termografisk undersøgelse kan udføres både ude og inde, og dette vurderes ud fra, hvad der giver mest mening i forhold til den pågældende bygning.

Termografibilledet af bygningen afslører ud fra farverne på billedet, hvor der trænger til at blive efterisoleret eller tætnet. De gule og røde farver viser nemlig, hvor der slipper varme ud af bygningen. Den termografiske undersøgelse er oplagt til et energitjek af boligen, idet du får en oversigt over:

  • Hvor der er utætheder
  • Hvor der er kuldebroer
  • Hvor der er varmespild
  • Hvor der mangler isolering
  • Fugtige overflader, der kan medføre skimmelsvamp
  • Skjulte utætheder i varmesystemet
  • Om el-installationer er korrekt udført 

I forbindelse med den termografiske undersøgelse kan det også være en fordel at udføre en blower-door test på bygningen, hvis der fremkommer meget træk. En blower-door test anvendes i forbindelse med tæthedsprøver af bygningen, og anvendes oftest på ældre huse. Ved en blower-test blæser en ventilator luft ind i bygningen, så der skabes overtryk. Herefter anvendes ventilatoren igen for at frembringe et undertryk. På grund af trykforskellen, der frembringes ved denne metode kan man angive en værdi for utætheden i huset. Lever denne værdi ikke op til bygningsreglementets krav til tæthed, så kan man ved hjælp af det termografiske kamera kortlægge, hvor i huset der er utætheder.

En termografisk undersøgelse af Frandsen & Søndergaard – Rådgivende Ingeniører

Oplever du kulde, trækgener fra vinduer og døre, eller kolde og fugtige vægge? Også selvom du har skruet godt op for varmen. Så kan en termografisk undersøgelse afhjælpe dig med at finde kuldebroer, utætheder og områder med varmeudslip i din bygning. Frandsen og Søndergaard har lavet flere termografiske undersøgelser af bygninger, herunder større og mindre boligbyggerier til større og mindre erhvervsejendomme. Vi kan ved hjælp af en termografisk undersøgelse hjælpe dig med at kortlægge uregelmæssigheder i bygningen, som ellers er vanskelige at opdage.

På baggrund af den termografiske undersøgelse udarbejder vi en rapport med energimæssige forbedringsforslag af dit hjem eller bygning. Du får derfor et udlæg til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til varmetab af den pågældende bygning, og hvor du skal lægge dine kræfter i forhold til energioptimering. På baggrund af undersøgelsen kan du derfor få udbedret de mangler der kunne være i bygningen ved at isolere de rigtige steder. På den måde forbedrer du både indeklimaet samt reducerer varmespild og varmeudgifter.

Skal du have hjælp til at gøre din bygning mere klimavenlig? Kontakt Frandsen & Søndergaard – Rådgivende Ingeniører på tlf. 98 12 30 44 for et uforpligtende tilbud på en termografisk undersøgelse af din bygning.