EL-INSTALLATIONER

Frandsen & Søndergaard har erfaring med rådgivning og projektering af el-installationer inden for mange typer af byggeri. Vi har gennemført projekter til plejehjem, kontorer, sygehuse, tankstationer, bolig- og undervisningsbyggeri samt projekteret en række konstruktioner til brug hos Forsvaret.

Frandsen & Søndergaard har desuden ekspertise inden for forsyningsanlæg, nødforsyning med generator- og UPS-anlæg, energioptimering, solcelleanlæg, belysningsanlæg, lysstyring med døgnrytmelys samt sikringsinstallationer for ABA-, AIA- og ADK-anlæg.

Vores sagkundskaber dækker alle former for stærk- og svagstrømsinstallationer. Dette gælder naturligvis lige fra idéoplægsstadiet til selve gennemførelsen af installationerne samt testning af disse. Vi kan som rådgivende enhed tilbyde hjælp i alle faser af et projekt.