VVS

Hos Frandsen & Søndergaard går vi op i at finde netop dét VVS-tekniske anlæg, der passer bedst til den enkelte opgave. Visionen er at skabe de optimale rammer for valget af VVS-installationer i samarbejde med kunden ud fra dennes behov, og inden for de gældende rammer.

I denne proces  arbejder vi tværfagligt for at finde frem til den bedste løsning. Vi udnytter den praktiske og teoretiske erfaring, vi har tilegnet os igennem mange års arbejde, og bringer desuden ny viden i spil.

Vi udfører opgaver i anlæg af alle størrelser inden for følgende områder:

  • Afløbsanlæg
  • Vandinstallationer
  • Varmtvandsproduktion
  • Varmeanlæg – eksempelvis til gulvvarme, radiatorer, kalorifere anlæg, strålevarme, biobrændsel, varmepumper, gaskedeler, olie og fjernvarme
  • Natur- og F-gasanlæg
  • Trykluft, ilt og medicinske gasser
  • Fejlfinding og optimering (herunder energioptimering)
  • Indregulering af VVS-installationer
  • Projektering af trykluftsanlæg
  • Renovering, ombygning og udvidelse af eksisterende installationer