Hos Frandsen & Søndergaard

Har vi siden 2017 haft øget fokus på bæredygtighed i byggeriet. Vi arbejder med at implementere bæredygtighed i alle byggeriets faser, samt i alle led af byggeriets værdikæde. Vi har et stort dedikeret bæredygtighedsteam med kompetencer indenfor de aktuelle områder af bæredygtighed og cirkulær økonomi. Derfor kan vi bistå vore samarbejdspartnere og kunder i kompetent bæredygtighedsrådgivning fra konkret rådgivning på operationelt niveau, til rådgivning på strategisk niveau der er med til at udvikle vore kunders forretning i en mere bæredygtig og ansvarlig retning.

Vores bæredygtighedsteam efter- og videreuddanner sig løbende og holder sig opdateret på nyeste viden og erfaring indenfor bæredygtighedsområdet. Hos Frandsen & Søndergaard er vi medlem i forskellige bestyrelser og advisory boards, der alle er med til at fremme den bæredygtige og cirkulære omstilling i Danmark. Derudover er vores team med i forskellige relevante fag- og netværksgrupper for hele tiden at holde sig ajour på de mange forskellige områder der har med bæredygtighed at gøre.

 

Som led i at sikre, at hele virksomheden tilbyder og fokuserer på bæredygtig rådgivning, afholdes der halvårligt en dag med fokus på bæredygtighed – vi kalder det ”Bæredygtig Fredag”. Her sikres at alle i virksomheden er opdateret på nyeste erfaring og viden indenfor alle ingeniør-discipliner, samt fremtidige lovkrav eller nye certificerings-kriterier. På den måde opfordres alle Frandsen & Søndergaards medarbejdere til at tage ansvar og ejerskab for altid at yde den mest bæredygtige rådgivning på en given opgave.

Hos Frandsen & Søndergaard er nøgleordene i forhold til at rådgive omkring bæredygtighed – samarbejde og sparring.

Frandsen & Søndergaard har stor respekt for vore kunders og samarbejdspartneres kompetencer og viden, og det er derfor vigtigt for os at få bragt dette i spil, for at opnå det bedste samarbejde om det bæredygtige projekt.