En LCC-analyse kortlægger de totaløkonomiske omkostninger forbundet med et projekt betragtet over en periode på 50 år. LCC-beregningerne udføres og sammenholdes med andre relevante analyser som eksempelvis livscyklusvurderinger (LCA) der bl.a. undersøger CO2 udledningen ved en løsning. Det er relevant at arbejde med beregning af levetidsomkostninger, da størstedelen af en bygnings omkostninger ligger i driften, og ikke i udførelsesperioden, hvorfor der kan være potentiale for en langsigtet økonomisk besparelse til trods for valg af en dyrere løsning i anlægsfasen.

Hvad der er billigst i dag, er ikke nødvendigvis
den billigste løsning på den lange bane

LCC HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Vi udfører LCC-beregninger for at understøtte en totaløkonomisk optimering af et givent projekt. Vi udfører LCC-analyser på hele bygninger, på bygningsdele og materialer for at finde de bedst mulige løsninger i et økonomisk perspektiv. I beregningen indgår udgifter til bl.a. konstruktioner og tekniske installationer samt udgifter til vedligehold og udskiftninger over en 50-årig periode. Udgifter til energiforbrug, vandforbrug, vandafledning og rengøring medtages ligeledes i beregningen, hvorfor analysen også kan bidrage til kortlægning af relevante driftsoptimeringer.

Med en LCC-beregning kan du få et totaløkonomisk overblik over effekten af dine beslutninger fra projektet er på tegnebrættet til det er i drift.