COMMISSIONING

Hos Frandsen & Søndergaard har vi fokus på, at alle bygningsmæssige funktioner skal kunne tale sammen. I denne forbindelse er commissioning relevant. Disciplinen kan defineres som en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil.

Resultatet af en vellykket procedure er en energioptimeret og velfungerende bygning med en kompetent og motiveret driftsorganisation. Undersøgelser viser, at commissioning fører til en gennemsnitlig energibesparelse på hele 13%. Det er aldrig for sent at udføre commissioning på et byggeri eller en færdig bygning, men jo før jo bedre.

I forbindelse med commissioningopgaver byder vi aktivt og involverende ind på et område hvor tingene har det med at blive teoretiske. Netop derfor, er vi her ekstra opmærksomme på at kommunikere på en naturlig og ukompliceret facon.