Rådgivningsydelser

Commissioning

Hos Frandsen & Søndergaard har vi fokus på, at alle bygningsmæssige funktioner skal kunne tale sammen. I denne forbindelse er commissioning relevant. Disciplinen kan defineres som en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil.

Resultatet af en vellykket procedure er en energioptimeret og velfungerende bygning med en kompetent og motiveret driftsorganisation. Undersøgelser viser, at commissioning fører til en gennemsnitlig energibesparelse på hele 13%. Det er aldrig for sent at udføre commissioning på et byggeri eller en færdig bygning, men jo før jo bedre.

I forbindelse med commissioningopgaver byder vi aktivt og involverende ind på et område hvor tingene har det med at blive teoretiske. Netop derfor, er vi her ekstra opmærksomme på at kommunikere på en naturlig og ukompliceret facon.

Begrebet commissioning stammer oprindeligt fra skibsindustrien, hvor et skib først sendes ud, når det er grundigt gennemtestet, og personalet er uddannet til at betjene det. Commissioning i byggeriet er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere kompetent og motiveret driftsorganisation.

Commissioning bliver mere og mere udbredt i Danmark, og viser en af vejene til at sikre bedre kvalitet i byggeriet og minimering af bygningens energiforbrug. Stigende krav til klimaskærmens U-værdier, lavere energiforbrug til tekniske installationer m.m. bliver hele tiden skærpet, men dette står ikke altid mål med omkostningerne i forhold merforbruget ved fejl i anlægget. Derfor skal Commissioning-processen sikrer det lavest mulige energiforbrug, et godt indekli-ma og velfungerende rammer for brugernes aktiviteter, gennem øget fokus på bygherrens tekniske krav til byggeriet.

Ved at skærpe formulering af kravene kan commissioning-processen sikre, at intentionerne med byggeriet understøttes. Det skaber tryghed ikke bare hos bygherren, men også hos råd-giver og entreprenør.

Traditionelt tænkes der i anlæg og entrepriser i byggebranchen, hvor den enkelte leverandør sikrer, at egne anlæg fungerer, som de skal. Imidlertid bliver anlæggene mere og mere speci-aliserede, og der kræves særlige kompetencer for at sikre, at det samlede system af ventilati-on, køleanlæg, varmeanlæg og automatik lever op til kravene omkring indeklima, energifor-brug mv.

De fleste byggeprocesser gennemføres på mellem 1 og 3 år, mens bygningerne efterfølgende skal anvendes i mellem 30 og 100 år. Af de samlede omkostninger afholdes ca. 80 % i driften af en bygning. Der er derfor fornuft i at vælge løsninger ud fra en totaløkonomisk betragtning.