Rådgivningsydelser

Energiberegning

Hos Frandsen og Søndergaard kan vi lave en energiberegning af dit hus. Vi udfører beregningen ud fra den givne energiramme, lige meget om det er et hus af standardklasse du skal bygge eller om det er et lavenergihus, herunder også passivhuse, nul-energihuse samt plusenergihuse.

Læs mere
Energi & Indeklima afdelingen

VVS, Energi

Bygningskonstruktør

Jens Lervad Bækgaard

Hent visitkort

DGNB konsulent, 

indeklima og energi

“Jeg arbejder med bæredygtighed, energi og indeklima, og er projektleder på flere projekter.”

Civilingeniør

Jacob Scharling Jørgensen

Hent visitkort

Cand.Tech. Bygningers Energidesign & DGNB-konsulent

“Jeg arbejder med bæredygtighed, LCA, energi og indeklima.”

Bygningskonstruktør

Jonas Buurgaard

Hent visitkort

Energiberegning af nye huse er et lovkrav, så det sikres at husets forbrug af energi overholder kravene i forhold til bygningsreglementet. Huse må nemlig ikke bruge mere energi end det tillades i husets energiramme, alt efter om du bygger et hus i almindelig standardklasse eller om du bygger et energivenligt hus. Frandsen & Søndergaard udfører energiberegninger ved nybyggeri, så du kan dokumentere, at dit hus overholder kravene ifølge den valgte energiramme og dermed ikke bruger mere energi i henhold til bygningsreglementet.

Når du skal bygge et nyt hus skal du sende en energiberegning afsted som bilag til din ansøgning om byggetilladelse. Energiberegningen udføres derfor før du ansøger. Lever energiberegningen ikke op til de krav der stilles i den gældende energiramme, så er der ingen grund til at sende ansøgningen afsted, for den vil ikke blive godkendt.

Energiberegninger af boliger udføres i dag på baggrund af en politisk beslutning, der blev indført i håbet om at nedsætte forbruget af fossile brændstoffer (olie, kul og gas). Cirka 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark går nemlig til at opvarme boliger, og ved at nedsætte energiforbruget i boliger er håbet, at en betydelig forskel vil kunne mærkes.

Hvordan laves en energiberegning af et hus?

Energiberegningen af et hus laves i et specielt computerprogram, som er godkendt til formålet. Det kræver byggeteknisk viden at taste de rigtige oplysninger ind, hvorfor beregningen typisk udføres af en ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt.

Når beregningen laves tages der hensyn til den gældende energiramme, som der er blevet sat for huset. Bygger du for eksempelvis et passivhus eller lavenergihus, så er energirammen væsentligt lavere end lovkravene for et hus i standardklasse. Beregningen udføres derfor i forhold til de krav, der bliver opstillet i den enkelte energiramme, som består af husets samlede behov for energi til:

  • Opvarmning
  • Ventilation
  • Nedkøling
  • Varmt brugsvand

Ved en energiberegning indgår flere oplysninger – fra fundament til tag – i regnestykket, og generelt kan man sige, at nogle forhold tæller positivt i beregningen, hvor andre tæller negativt. God væg- og vinduesisolering tæller positivt, hvorimod brugen af el tæller negativt. Ligeledes tæller vedvarende energiformer, herunder solcelleanlæg også i positiv retning. Jo lavere energiforbrug jo mere bærdygtigt bliver byggeriet dermed også, idet der ikke skal anvendes så meget energi til at opvarme boligen.  

Laves der ændringer i nogle af faktorerne undervejs i byggeforløbet skal energiberegningen naturligvis ændres, medmindre ændringen bidrager positivt til energiberegningen.

Energimærkning

Når dit hus står færdigt skal det energimærkes. Ved energimærkning bliver det kontrolleret om arbejdet på bygningen rent faktisk er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og dermed også den energiberegning, som der er lavet.

Energimærkningen fortæller derfor noget om boligens samlede energiforbrug samt synliggør dens energieffektivitet. Jo højere et energimærke, som boligen har, jo mere energiøkonomisk vil huset være. Der findes ni forskellige energimærker: A2020, A2015, A2010, B, C, D, E, F og G, hvoraf A2020 er det mest energivenlige og G er det mindste.

Energimærkningen udføres af en beskikket energikonsulent og må derfor ikke gives af den samme person, som lavede energiberegningen.

Energiberegninger af nybyggeri hos Frandsen & Søndergaard

Hos Frandsen og Søndergaard kan vi lave en energiberegning af dit hus. Vi udfører beregningen ud fra den givne energiramme, lige meget om det er et hus af standardklasse du skal bygge eller om det er et lavenergihus, herunder også passivhuse, nul-energihuse samt plusenergihuse.

Skal du have lavet en energiberegning af dit hus? Kontakt Frandsen & Søndergaard – Rådgivende Ingeniører på tlf. 98 12 30 44 for et uforpligtende tilbud på en energiberegning af din bolig.