Kort overblik

Vores bæredygtighedsleder har fokus på:

Bæredygtighedslederen har øje for og skal involveres i samtlige faser af byggeriet, og følger derfor projektet tæt, så det sikres at alle de involverede parter i projektet får viden om deres rolle, og dermed bidrager med det de skal, på de rette tidspunkter. Dette sker ofte gennem workshops, som afholdes af Frandsen & Søndergaard.

Efter hver endt fase sørger bæredygtighedslederen for at lave en opsamling på om alle involverede parter er kommet i mål med deres bidrag. På denne måde følges projektets bæredygtighedsstatus tæt gennem hele processen, og dokumentation for processen indsamles løbende.

Hos Frandsen & Søndergaard er det en signifikant del af bæredygtighedsledelsen, at sparre og rådgive samtlige led af projektets værdikæde. På den måde imødekommes de bæredygtighedsmål der er sat for projektet, og dette kan dokumenteres.

 

TRYG LEDELSE GENNEM DET KOMPLETTE PROJEKTFORLØB

Ved at bæredygtighedslederen i højere grad involverer hver aktør på projektet, skabes en større forståelse og dermed også ejerskab til både projektet, men også det bæredygtige mål for projektet, som i sidste ende er med til at sikre projektets succes.

Denne ydelse er betydelig i forhold til at sikre, at bæredygtighedsmålet for den konkrete opgave opnås. Bæredygtighedslederen er af samme vigtighed og betydning som projektlederen, og disse skal samarbejde om at komme i mål med det konkrete projekt. Ofte betyder det også tæt dialog mellem bæredygtighedslederen og bygherre.