Frandsen & Søndergaard har stor fokus på digitalisering, og brugen af BIM i forbindelse med vores projektering. Her benytter vi bl.a. Autodesk BIM360, hvor alle parter arbejder i samme online platform, hvor BIM-modeller og tegninger er tilgængelige. I bæredygtighedsafdelingen ser vi brugen af BIM som et vigtigt redskab i den grønne omstilling, som hjælper parterne til at visualisere bæredygtighed på tværs af fagligheder.

DIGITALISERING OG LIVSCYKLUSVURDERING (LCA)

En BIM-model kan allerede i de tidlige faser bruges til at udregne og optimere på en bygnings livscyklusvurdering (LCA-analyse), hvilket bidrager til mere bæredygtige byggerier. Ved hjælp af digitaliseringsværktøjer, bliver det muligt at udtrække mængder af det tegnede i BIM-modellen, hvorefter de konkrete materialemængder kan implementeres i det relevante LCA-beregningsværktøj, som kortlægger byggeriets samlede klimabelastning.   

LCA-analysen udføres løbende gennem projektets faser, og foregår i tæt dialog med bygherre, entreprenør og arkitekt for at skabe det bedst mulige projekt på alle parametre indenfor bæredygtighed.

DIGITALISERING OG LEVETIDSOMKOSTNINGER (LCC)

Udtræk af mængder fra BIM-modellen kan endvidere anvendes til udførelse af LCC-beregninger for et projekt, således bygherre får en bygning der er optimeret på anlægspris sammenholdt med driftsomkostninger. Her analyseres bygningsudformning, forsyning og konstruktioner med henblik på optimering af projektets totaløkonomi.

DIGITALISERING OG INDEKLIMA

BIM-modellen kan desuden benyttes til at udføre simuleringer af det termiske indeklima, hvorved vi kan sikre opførelse af sundere og mere velfungerende bygninger. Den digitale BIM-model er i denne sammenhæng et vigtigt redskab for rådgiverne, således der kan træffes tidlige og vigtige valg, allerede ved de indledende overvejelser vedrørende bygningsorientering/udformning, vinduesarealer, luftskifte, køling, solafskærmning mv.

Endvidere er det vigtigt – via BIM-modellen – at simulere dagslys tidligt i processen, således facadeudtryk og lignende kan defineres så tidligt som muligt.