Hos Frandsen & Søndergaard vil vi gerne hjælpe vores kunder med at omstillingen til en grønnere og mere bæredygtig virksomhedsprofil.

Udvikling af din forretning forudsætter at du har overblik over din nuværende forretningsmodel, og ligeledes det marked din forretning henvender sig til.

Vi er hjælper med at kigge på kundens nuværende forretnings-profil, og understøtter dem i at få videreudviklet deres profil, så den understøtter den grønne og bæredygtige omstilling, som i dag har højt fokus i både branchen, men også samfundet generelt.

Vi kortlægger hvordan den nuværende forretningsmodel ser ud, og derfra finder vi først de åbenlyse tiltag i tæt dialog med kunden, som hurtigt kan implementeres i virksomheden. Derudover ser vi på hvordan den nuværende strategi og forretningsmodel kan videreudvikles mere langsigtet i forhold til den bæredygtige omstilling. Vi hjælper virksomheden så den kan positionere sig mere bæredygtigt på markedet og på den måde fremtidssikre sin eksistens.

Hos Frandsen & Søndergaard analyserer vi interne og eksterne forhold, samt afholder workshops og dialogmøder for at belyse de potentialer, der ligger i at implementere mere bæredygtige tiltag i din forretningsmodel. I tæt dialog med vores kunde identificerer vi de vigtigste udfordringer og muligheder.

I processen omkring at udvikle en mere bæredygtig virksomhedsstrategi, vil vi som en del af vores analysearbejde ofte anbefale, at der udføres et såkaldt klimaregnskab for virksomheden. Det vil belyse hvilke områder, som virksomheden skiller sig ud på – både til den gode og den dårlige side. Klimaregnskabet er en del af det analysearbejde, som Frandsen & Søndergaard udfører for vores kunder, det vil være med til at give tidligt in-put til det videre arbejde med strategien.

Med afsæt det grundige analysearbejde af virksomheden, udarbejder vi en handlingsplan, der indeholder en række tiltag der alle skal sikre at din virksomhed når i mål med en mere bæredygtig strategi.