Som kunde hos Frandsen & Søndergaard vil du opleve hjælp og støtte i forbindelse med omstillingen til en grønnere og mere bæredygtig virksomhedsprofil.
Udvikling af din forretning forudsætter, at du har overblik over din nuværende forretningsmodel, og ligeledes det marked din forretning henvender sig til.

Vi bidrager med at analysere din nuværende forretningsprofil, og understøtter dig i at få videreudviklet din profil, så den understøtter den grønnere og bæredygtigere omstilling, som i dag har højt fokus i både branchen, men også samfundet generelt.

STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Vi kortlægger hvordan den nuværende forretningsmodel ser ud, og derfra finder vi først de åbenlyse tiltag, som hurtigt kan implementeres i virksomheden. Derudover ser vi på hvordan den nuværende strategi og forretningsmodel kan videreudvikles mere langsigtet i forhold til den bæredygtige omstilling. Vi hjælper virksomheder, så de kan positionere sig mere bæredygtigt på markedet og på den måde fremtidssikre deres eksistens.

Bæredygtighedsteamet i Frandsen & Søndergaard analyserer interne og eksterne forhold i virksomheder, samt afholder workshops og dialogmøder for at belyse de potentialer, der ligger i at implementere mere bæredygtige tiltag i en forretningsmodel. I tæt dialog med virksomhederne identificerer vi de vigtigste udfordringer og muligheder.

EFFEKTIVE VÆRKTØJER

I processen omkring at udvikle en mere bæredygtig virksomhedsstrategi, vil vi som en del af vores analysearbejde ofte anbefale, at der udføres et såkaldt klimaregnskab for virksomheden. Det vil belyse hvilke områder, som virksomheden skiller sig ud på – både på godt og ondt. Klimaregnskabet er en del af det analysearbejde, som Frandsen & Søndergaard udfører, og det vil være med til at give tidligt input til det videre arbejde med strategien.

Med afsæt i det grundige analysearbejde af virksomheden, udarbejder vi en handlingsplan, der indeholder en række tiltag der alle skal sikre at virksomheden når i mål med en mere bæredygtig strategi.