KULDEBROER

Kuldebroer skyldes bygningsfejl, sammensunket isolering eller tidligere anvendte byggemetoder og kan have konsekvenser for din varmeregning samt dit indeklima i boligen. Frandsen & Søndergaard laver flere energioptimeringer af bygninger ved at reparere eller udbedre kuldebroer, så du ikke skal døje med kulde- eller trækgener, når du er hjemme.

En kuldebro er et område i en bygningskonstruktion, hvor der er en væsentlig højere varmeoverførsel fra indre til ydre end de omkringliggende elementer. Det vil sige at varmen lettere kan slippe ud af huset. Helt konkret opstår kuldebroerne i bygningens konstruktion, hvor der enten er et brud i isoleringen, mindre isolering eller isoleringen bliver brudt af et element, der har større evne til at lede varme. Dette kan fx være ved et vindue, hvor der ikke er lagt isolering helt hen til selve vinduet, men der i stedet er muret op, således at der er blevet etableret en direkte forbindelse mellem inder- og ydervæg.

Det er typisk ved ældre byggeri, at man ser kuldebroerne, idet man dengang ikke tænkte over, at vejret kunne have indflydelse de steder, hvor inder- og ydervæg har direkte forbindelse med hinanden. I dag er man dog mere opmærksom på problematikken, hvorfor kuldebroerne ikke er så fremkomne ved nybyggerier, da man prøver at bryde dem i konstruktionen – så godt man kan. Ved ældre byggeri er det typisk i samlingerne mellem de forskellige bygningsdele, at man finder kuldebroerne, idet isoleringslaget her er blevet brudt fx ved hjørner, hvor der er blevet muret massivt op uden isolering. Kuldebroerne findes dog også ved en række andre mindre konstruktioner, hvor der ikke er blevet tænkt over konsekvensen af ikke at bruge isolering. Kuldebroerne fremkommer typisk ved:

 • Samlingen mellem ydervæg og vindue/dør
 • Samlingen mellem ydervæg og fundament/terrændæk
 • Tagrem (samlingen mellem ydervæg og loft)
 • Vinduesnicher
 • Lette træpartier mellem vinduer
 • Loft og skunk klemme
 • Ældre byggeri, hvor isoleringsmaterialet har rykket sig eller sunket en smule.

Varmespild, mug og helbredsmæssige konsekvenser

Kuldebroer kan have store konsekvenser, hvis de er meget udbredte i din bolig. For det første medvirker kuldebroerne til et stort varmetab, idet varmen siver ud gennem konstruktionen, hvor der er etableret direkte forbindelse mellem inder- og ydervæg. Det kan medføre en høj varmeregning, samt kulde- og trækgener. Også selvom du har skruet godt op for varmen.

Den direkte forbindelse mellem yder- og indervæg medfører også kondensvand på indersiden, idet kulde og varme her mødes. Det giver fugt, hvilket på sigt kan føre til mug samt i yderste konsekvens skimmelsvamp. Det usunde klima, der opstår ved vækst af skimmelsvamp kan have betydelige sundhedsmæssige konsekvenser, hvorfor skaden derfor også helst skal udbedres inden det kommer så vidt.

Hvordan finder man kuldebroer?

Kuldebroer viser sig typisk som mørke striber eller plamager på vægge eller loft. Dette fænomen kaldes også sortsværtning. De mørke områder opstår fordi støv sætter sig i den kondens, der opstår når varme og kulde mødes. Dette er ikke skadeligt, men på grund af fugten der opstår kan det på sigt udvikle sig til skimmelsvamp, hvilket kan have store konsekvenser for indeklimaet.

For at finde kuldebroer i bygninger anvendes et termografisk kamera, der ved hjælp af en speciel teknik kan opfange temperaturfordelingen på en overflade, således at det på et billede kan ses, hvor varmen slipper ud af bygningen. På et termografibillede ses elementet med et ekstra lag af farver, hvor de grønne og blå områder viser kulde og de gule og røde viser varme. Hvis man derfor tager et billede med det termografiske kamera af en væg, og det viser sig at der er grønne eller blå områder på billedet, så er der her en kuldebro. En termografisk undersøgelse kan både afsløre kuldebroer i fx samlinger mellem de forskellige byggeelementer, hvor der aldrig har været isolering, eller steder, hvor isoleringen ikke længere ligger som den skal.

Fjernelse af kuldebroer

Kuldebroer kan være til store gener, og selvom de mørke aftegninger på væggen sagtens kan fjernes med et rengøringsmiddel, så vil aftegningerne også komme igen. Det er derfor vigtigt at fjerne kuldebroen eller så vidt muligt formindske den. Der kan dog være stor forskel på, hvor nemt det er at udbedre en kuldebro afhængigt af, hvor den er og hvordan den er opstået.

Nogle kuldebroer kan fjernes ved at lave en kuldebroisolering, hvis isoleringen fx er blevet ødelagt, nedsunket i vægkonstruktionen, har flyttet sig, eller der fra starten har været en bygningsfejl. Sammensunket isolering kan udbedres ved at åbne op for konstruktionen og indsætte ekstra hulmursisolering. Tidligere byggemetoder kan være langt sværere at udbedre, da de ofte udgør hele konstruktionen. Disse former for kuldebroer kan derfor kun udbedres ved at efterisolere. Her laver man i stedet en ekstra isolering enten på ydersiden af huset eller indvendigt. Ved denne løsning skal man dog være opmærksom på opbygningen, så der ikke opstår kondens mellem den nye isolering og den gamle mur.

Kontakt Frandsen & Søndergaard på tlf. 98 12 30 44 til en snak med en bygningsingeniør om, hvordan vi kan lave en energioptimering af din bolig.

SKIMMELSVAMP-UNDERSØGELSER

Har du mistanke om fugtproblemer, skimmelsvamp eller lignende, vil Frandsen & Søndergaard kunne undersøge forholdene. Hvis din mistanke viser sig at være berettiget, har vi den faglige ekspertise, der skal til for at kunne rådgive dig til en løsning af problemet.

Symptomer på dårligt indeklima:

 • Ubehagelig lugt
 • Klam eller fugtig luft
 • Kondensvand på vinduesglas
 • Fugtskjolder på vægge
 • En fornemmelse af jordslåethed
 • Hovedpine
 • Irriterede luftveje og slimhinder