Bæredygtighed og DGNB certificering ved Frandsen & Søndergaard

I Frandsen & Søndergaard har vi fokus på bæredygtighed i byggeriet. Vi arbejder ud fra tankegangen i cirkulær økonomi og DGNB sammenholdt med FN´s verdensmål.

FN´s verdensmål er for Frandsen & Søndergaard et godt udgangspunkt til at afdække kundernes bæredygtige hovedfokus. Ved at arbejde strategisk med FN´s verdensmål kan der skabes nye muligheder for bæredygtigt byggeri med potentiale for værdiskabelse hos bygherre og brugere.

Tankegangen fra cirkulær økonomi indarbejdes i flere og flere af vores projekter, i kraft af det stadig voksende fokus på bæredygtighed i branchen. Frandsen & Søndergaard er med i flere udviklingsprojekter omkring cirkulær økonomi i byggeriet, herunder udvikling af koncepter til genanvendelse af byggematerialer samt cirkulær innovation i forhold til renoveringsprojekter og nybyggeri, CIP (Cirkulær Innovation i Partnerskaber ved Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling).

I Frandsen & Søndergaard har vi stor erfaring med DGNB-certificering af byggeprojekter. Certificeringsordningen er en holistisk helheds tilgang til bæredygtighed, der som den eneste certificeringsordning vægter social, økonomisk og miljø-mæssig bæredygtighed ligeligt.

Hos Frandsen & Søndergaard ser vi DGNB-certificeringen som en metode til kvalitetssikring og dokumentation af de beslutninger, vi også tidligere har foretaget. Ordningen er et værdifuldt styringsredskab i forhold til, at sikre kvalitet igennem alle faserne af et byggeri. Det giver en enkel vej til dokumentation af de beslutninger og valg, der træffes, samtidig med at projekternes bæredygtige målsætning gøres målbare og direkte sammenlignelige med andre. Desuden verificeres bygningens performance og kvalitet af uvildig 3. part, hvilket er med til at øge værdien på det færdige byggeri.

Frandsen & Søndergaard yder rådgivning omkring DGNB-certificering både ved nybyggeri, men også renoveringer af eksempelvis kontorbygninger, skoler eller andre industribygninger, samt certificering af bygninger i drift. Vi yder også rådgivning i bæredygtige tiltag og løsninger på det enkelte projekt, analyse af et projekts bæredygtighedspotentiale, og har endvidere stor erfaring med at udbyde projekter med krav om bæredygtige elementer eller DGNB-certificering.

Derudover kan Frandsen & Søndergaard tilbyde, at udarbejde en bæredygtighedsstrategi for et givent projekt eller en virksomhed samt dennes bygningsportefølje.

Ønsker du at op føre en bæredygtig/DGNB certificeret bygning, så tag kontakt til Frandsen & Søndergaard – Rådgivende Ingeniører på tlf. 98 12 30 44 for rådgivning og vejledning