DGNB – Bæredygtigt byggeri

DGNB er en bæredygtighedscertificering af en bygning eller et byområde. DGNB certificeringen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt i dens vurdering og lever derfor op til FN’s kriterier for bæredygtighed. Frandsen & Søndergaard yder rådgivning omkring DGNB certificering af nybyggerier og renoveringer, samt vejleder omkring bæredygtighed i byggebranchen.

DGNB certificeringen stammer fra Tyskland – Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Det tyske selskab for bæredygtigt byggeri) – men er i dag tilpasset danske forhold, herunder det danske bygningsreglement samt byggetraditioner. I Danmark administreres systemet af Green Building Council Denmark (DK-GBC), som er en non-profit organisation, der arbejder på at fremme bæredygtighed i bygninger og det omkringliggende miljø rundt omkring i Danmark.    

Systemet bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvilket betyder at systemet kan evaluere et byggeris bæredygtighed set ud fra flere forskellige perspektiver. Disse indbefatter ikke blot de miljømæssige aspekter, men også sociale og økonomiske. Bygningen eller eventuelt byområdet bliver bedømt ud fra 49 kriterier inden for kategorierne: miljø, økonomi og sociale forhold. Der gives point i hver kategori, der regnes sammen til en bedømmelse som medfører enten et sølv-, guld- eller platin-certifikat.

Grundtanken bag DGNB er at et byggeri kun kan anses for levedygtigt på lang sigt, hvis systemets bæredygtighedskrav er opfyldt i alle tre henseender.

Konkret set betyder det, at et byggeri skal have en så lille som mulig belastning på miljøet, byggeriets samlede økonomi fra opførelse til nedrivning skal være minimal samt byggeriets opholdsareal skal have så godt som muligt indeklima.

Hvad omfatter bæredygtigt byggeri?

I Danmark stammer hele 40% af det samlede energiforbrug fra byggeri, hvilket er én af grundene til, at der de senere år har været øget fokus på bæredygtigt byggeri i Danmark. Certificeringsordningen er netop indført for at sikre fælles entydige og målbare standarder for bæredygtige produktioner, således der ikke bare kommer fokus på bæredygtighed, men at det også kan ses i praksis.

Bæredygtigt byggeri har til formål at nedsætte energiforbruget samt påvirkningen af miljøet. Det handler netop om at respektere kloden og alle dens vilkår, så man ikke belaster den mere end nødvendigt, samt at tage hensyn til fremtidige generationer, når der træffes beslutninger omkring opførelsen af et nyt byggeri. Konceptet bag er derfor vurderet ud fra en helhedsbetragtning over alle stadier i byggeriets levetid – fra design til nedrivning.

Helt konkret omfatter det parametre som energieffektivitet, brug af ressourcevenlige materialer, evnen til at minimere påvirkningen på miljøet og klimaet – både globalt og lokalt – samt en reducering af energiforbruget i byggeriets levetid. Det vil sige, at et bæredygtigt hus for eksempel er bygget af materialer med lang levetid, bygningen er konstrueret på en effektiv måde, så energiforbruget er minimalt, og bygningen skal både være brugervenlig og have et godt indeklima.

Begrebet bæredygtig kan godt virke som en meget diffus størrelse, når det er sat op på denne måde, men DGNB certificeringen er netop med til at skabe nogle rammer for hvad der indbefattes af bæredygtighed, således man har nogle retningslinjer at gå efter.

DGNB certificering ved Frandsen & Søndergaard

DGNB er for Frandsen & Søndergaard ikke en ny videnskab, men blot en anerkendt og certificeret metode til kvalitetssikring og dokumentation af mange af de beslutninger vi også tidligere har foretaget. Systemet er nyttigt på den måde, at det giver en enkel vej til dokumentation af de beslutninger og valg, der træffes, samtidig med at projekterne gennem konceptets retningslinjer gøres nemt målbare og direkte sammenlignelige med andre.

Frandsen & Søndergaard yder rådgivning omkring certificering med DGNB både ved nybyggeri, men også renoveringer af for eksempelvis kontorbygninger, skoler eller andre industribygninger. Vi kan også sagtens vejlede dig i, hvordan bæredygtighed skal forstås, og hvordan man opfylder kravene for en DGNB certificering, samt det at bygge bæredygtigt i Danmark.

Ønsker du at få DGNB certificeret din bygning, så tag kontakt til Frandsen & Søndergaard – Rådgivende Ingeniører på tlf. 98 12 30 44 for rådgivning og vejledning.