Et udpluk af vores ydelser

LCA analyse

Vores analyser strækker sig fra materiale- og komponentniveau til helhedsberegninger på bygnings- og projektniveau.

Læs mere

DGNB certificering

DGNB skal implementeres tidligt i et projektforløb og følges kontinuerligt til projektet står færdigopført. 

Læs mere

Bæredygtighedsledelse

Denne ydelse er betydelig i forhold til at sikre, at bæredygtighedsmålet for den konkrete opgave opnås. Bæredygtighedslederen er af samme vigtighed og betydning som projektlederen, og disse skal samarbejde om at komme i mål med det konkrete projekt.

Læs mere
OPDATERET PÅ BÆREDYGTIGHED

Hos Frandsen og Søndergaard har vi siden 2016 haft øget fokus på bæredygtighed i byggeriet. Vi arbejder med at implementere bæredygtighed i alle byggeriets faser, samt i alle led af byggeriets værdikæde. Vi har et stort dedikeret bæredygtighedsteam med kompetencer indenfor de aktuelle områder af bæredygtighed og cirkulær økonomi. Derfor kan vi bistå vore samarbejdspartnere og kunder i kompetent bæredygtighedsrådgivning fra konkret rådgivning på operationelt niveau, til rådgivning på strategisk niveau der er med til at udvikle vore kunders forretning i en mere bæredygtig og ansvarlig retning.

Som led i at sikre, at hele virksomheden tilbyder og fokuserer på bæredygtig rådgivning, afholdes der halvårligt en dag med fokus på bæredygtighed – vi kalder det ”Bæredygtig Fredag”. Her sikres at alle i virksomheden er opdateret på nyeste erfaring og viden indenfor alle ingeniør-discipliner, samt fremtidige lovkrav eller nye certificeringskriterier. På den måde opfordres alle Frandsen & Søndergaards medarbejdere til at tage ansvar og ejerskab for altid at yde den mest bæredygtige rådgivning på en given opgave.

read more
Bæredygtighedsafdelingen

Vores bæredygtighedsteam efter- og videreuddanner sig løbende og holder sig opdateret på nyeste viden og erfaring indenfor bæredygtighedsområdet. Hos Frandsen & Søndergaard er vi medlem i forskellige bestyrelser og advisory boards, der alle er med til at fremme den bæredygtige og cirkulære omstilling i Danmark. Derudover er vores team med i forskellige relevante fag- og netværksgrupper for hele tiden at holde sig ajour på de mange forskellige områder der har med bæredygtighed at gøre.

Ingeniør, merkonom & DGNB‑konsulent

“Vi er engagerede og fleksible, og der er korte beslutningsveje.”

Adm. Direktør

Peter Gasberg

+45 23 61 91 02

pg@frandsen-sondergaard.dk

Hent visitkort

Byggeledelse, VVS ingeniør, DGNB-auditor & Indeklima

“Bidrager med viden og rådgivning indenfor bæredygtige byggerier.”

Tegnestueleder

Karina Vedel Kronborg

+45 20 86 26 25

kvk@frandsen-sondergaard.dk

Hent visitkort

EL‑ingeniør, Projektleder, DGNB-Konsulent

“Vi gør en ekstra indsats for, at vores medarbejdere trives.”

Partner

Kristoffer Jørgensen

+45 41 69 91 02

kj@frandsen-sondergaard.dk

Hent visitkort

Cand.Tech. Bygningers Energidesign & DGNB-konsulent

“Jeg arbejder med bæredygtighed, LCA, energi og indeklima.”

Bygningskonstruktør

Jonas Buurgaard

+45 81 44 86 74

jb@frandsen-sondergaard.dk  

Hent visitkort

Bæredygtighed & DGNB konsulent

“Mine spidskompetencer er byggeprodukters indholdsstoffer, LCA og LCC-analyser.”

Civilingeniør

Charlotte Jakobsen

+ 45 51 16 21 92

cj@frandsen-sondergaard.dk

Hent visitkort

Bæredygtighed & DGNB auditor

“Fagleder for bæredygtighed, Bæredygtighedsleder, LCA, LCC & Dagslys”

Bygningskonstruktør

Lasse Hagerup

+ 45 91 23 06 81

lh@frandsen-sondergaard.dk  

Hent visitkort

DGNB konsulent, 

indeklima og energi

“Jeg arbejder med bæredygtighed, energi og indeklima, og er projektleder på flere projekter.”

Civilingeniør

Jacob Scharling Jørgensen

+45 28 51 41 10

jsj@frandsen-sondergaard.dk

Hent visitkort

DGNB konsulent

 

“Mine spidskompetencer er LCA og LCC beregninger.”

Bygningskonstruktør

Vladimira Papazova

+45 51 83 71 34

vp@frandsen-sondergaard.dk

Hent visitkort

Vi løfter enhver opgave med fagligt og stærkt engagement.

I Frandsen & Søndergaard betragter vi bæredygtighedsrådgivning som en nøglekomponent i vores mission om at skabe mere bæredygtige projekter. Vi mener, at nøgleordene i denne rådgivning er tillid, tryghed, samarbejde og sparring.

Vi nærmer os bæredygtighedsrådgivning med en dyb respekt for vores kunders og samarbejdspartneres kompetencer og viden. Vi tror på, at et fundament af tillid er afgørende for at skabe et vellykket samarbejde. Ved at anerkende og inddrage vores kunders eksisterende viden og erfaring skaber vi et miljø, hvor tillid trives, og hvor vi sammen kan udforske veje mod bæredygtige løsninger.

Tryghed er en hjørnesten i vores tilgang. Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor alle involverede føler sig trygge ved at dele deres tanker, idéer og bekymringer omkring bæredygtighed. Vores mål er at opbygge et samarbejde, hvor tryghed er med til at frigive kreativitet og innovation. Det er i dette rum af tryghed, at bæredygtige ideer kan spire og blomstre.