DGNB

DGNB-systemet bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Dette betyder, at vi med systemet kan evaluere et byggeris bæredygtighed set ud fra flere forskellige perspektiver: Disse indbefatter ikke blot de miljømæssige aspekter, men også sociale og økonomiske. Grundtanken i DGNB er på den måde, at et byggeri kun anses for levedygtigt på lang sigt, hvis systemets bæredygtighedskrav er opfyldt i alle tre henseender.

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, som tilsammen bruges i evalueringen af et byområde eller en bygning. De felter, som vurderes med DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rioerklæringen. Denne indbefatter henholdsvis den miljømæssige, den økonomiske og den sociale bæredygtighed.Disse tre suppleres af en vurdering af tekniske kvaliteter, det vil sige de fysiske rammer, samt af projektets proceskvaliteter.

DGNB er for Frandsen & Søndergaard ikke en ny videnskab, men blot en anerkendt og certificeret metode til kvalitetssikring og dokumentation af mange af de beslutninger, vi også tidligere har foretaget. Systemet DGNB er nyttigt på den måde, at det giver en enkel vej til dokumentation af de beslutninger og valg, der træffes, samtidig med at projekterne gennem konceptets retningslinjer gøres nemt målbare og direkte sammenlignelige med andre.