FAGTILSYN

For at sikre bygherren, at arbejdet udføres som det er projekteret, tilbyder Frandsen & Søndergaard fagtilsyn på byggepladsen.

Fagtilsyn omfatter blandt andet følgende ydelser:

  • Kontrol af det udførte arbejde i henhold til tilsynsplaner
  • Kontrol af at udførelsen sker i henhold til projektmaterialet
  • Kontrol af entreprenørens kvalitetssikring
  • Udarbejdelse af tilsynsnotater
  • Rapportering til byggeleder og/eller bygherre
  • Deltagelse i byggemøder