En DGNB-certificering for bygninger i drift består af 9 kriterier, som alle bidrager til ét eller flere af FN’s verdensmål.

  • 3 kriterier, som bidrager til den økonomiske bæredygtighed
  • 3 kriterier med fokus på den miljømæssige bæredygtighed
  • 3 kriterier, som har fokus på den sociale bæredygtighed

For en stor del af kriterierne gælder nedenstående proces:

  • PLAN: Definér specifikke performancemål for de tre kriterieområder
  • DO: Registrér driftsdata
  • CHECK: Analysér driftsdata og evaluér opnåelse af performancemål
  • ACT: Definér handlinger til optimering af driften
FÅ OVERBLIK OVER DIN BYGNINGS KLIMAPÅVIRKNING

En DGNB-certificering for bygninger i drift giver mening, når man gerne vil reducere en bygnings klimapåvirkning. Certificeringsordningen fokuserer på reduktion af energiforbrug samt ressourceforbrug via ændringer mod mere bæredygtig brugeradfærd. Samtidig bidrager certificeringen af en eksisterende bygning til et overblik over hvilken stand bygningen er i, og hvor det giver mening eventuelt at renovere.

Der skal foretages en re-certificering af bygningen minimum hvert tredje år, hvortil der i certificeringsopbygningen er indeholdt bredt fokus på drifts- og klimaplaner ud fra en holistisk tankegang. Via de opstillede performancemål, kan bygningen relativt nemt re-certificeres efter de tre år.

DGNB FOR BYGNINGER I DRIFT HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Vi har stor erfaring med certificering af bygninger i drift. Når en certificering påbegyndes, tilpasser vi fokusområderne til den specifikke kunde og bygning. I tæt samarbejde finder vi den bedste løsning for at opnå en DGNB-certificering for bygninger i drift. Hos Frandsen & Søndergaard ser vi et stort potentiale i netop denne certificeringsordning, da den kan bidrage til udarbejdelsen af en langsigtet strategi for vore kunders bygningsportefølje samt fremme deres virksomhedsprofil i en mere bæredygtig retning.