LCA-Analyser: Din nøgle til bæredygtigt byggeri

Vi går forrest med Life Cycle Assessment (LCA)-beregninger, der anvender det avancerede LCAByg-program.

Vores analyser strækker sig fra materiale- og komponentniveau til helhedsberegninger på bygnings- og projektniveau.

Denne service er relevant for producenter, leverandører, bygherrer og designhold, og vi integrerer LCA-analyser kontinuerligt i alle faser af vores byggeprojekter

Fremtidssikret Byggeri: Reduceret Klimaaftryk og Lovmæssige Krav

Ved at implementere LCA-analyser tidligt i processen sikrer vi bygninger med markant reduceret klimaaftryk. Fra 1. januar 2023 blev et lovmæssigt indført loft over CO2-udledning pr. kvadratmeter for bygninger over 1000 m2.

Øg din bevidsthed omkring dette og undersøg brugen af alternative, bæredygtige materialer og konstruktionsmetoder for at opfylde de kommende krav.

Ved at integrere LCA-analyser i vores processer kvalificerer vi interessenter i byggebranchen til at træffe grønnere beslutninger baseret på tidlig, oplyst og målbar information.

Hos Frandsen & Søndergaard er vi dedikerede til at skabe en mere bæredygtig byggebranche, og vores LCA-analyser er nøglen til at optimere byggeriets bæredygtighed og reducere klimaaftrykket.

read more

40 % af Danmarks samlede CO2-udledning stammer fra byggeri

Heraf estimeres hele 50-75% af CO2-belastningen at stamme fra de anvendte byggematerialer i byggeriets tilblivelsesfase (AAU BUILD). Med de senere års øgede fokus på byggematerialers indlejrede energi, er der i dag udviklet en række beregningsværktøjer, til kortlægning af dette, hvormed man kan kortlægge en given bygnings samlede CO2-belastning. Dette foretages typisk over en betragtningsperiode på 50 år, hvilket sikrer et holistisk og langsigtet perspektiv som grundlag for endelig beslutningstagning.

LCA HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Når Frandsen & Søndergaard udfører LCA-beregninger, gør vi det i beregningsprogrammet LCAByg. Vi udfører analyser på materiale-, komponent-, bygnings- og projektniveau, hvortil denne ydelse er relevant for både producenter, leverandører, bygherrer samt på tværs af designteams. I forbindelse med byggeprojekter udfører vi LCA-analyser kontinuerligt gennem alle projektets faser, hvorved man ved tidlig implementering af disse analyser, kan sikre et byggeri med et reduceret klimaaftryk. Pr. 1. januar 2023 indføres et lovmæssigt loft over hvor mange kg CO2-ækvivalenter en bygning (>1000 m2) må udlede pr. kvadratmeter, hvorfor det er vigtigt at øge sin bevidsthed herom og undersøge brugen af alternative og mere bæredygtige materialer samt konstruktionsopbygninger.

OPLYST GRUNDLAG

De data, som benyttes i forbindelse med en LCA-analyse, beror på miljøvaredeklarationer (EPD’er), som udarbejdes ud fra en fælles europæisk standard, hvortil kontinuitet på det europæiske marked sikres. En miljøvaredeklaration kortlægger et materiales klimabelastning fra dets tilblivelse til endt levetid, og inkluderer herunder også klimabelastningen forbundet med transport, emballage mv., som relaterer sig til produktet.

LCA-analyserne sikrer, at vi, som interessenter i byggebranchen, kvalificeres til at tage grønnere beslutninger på et tidligt, oplyst og målbart grundlag, hvortil vi alle kan bidrage til en mere bæredygtig byggebranche.

Vores LCA-Team

Lasse Hagerup
Bygningskonstruktør

+ 45 91 23 06 81

lh@frandsen-sondergaard.dk  

 

Jacob Scharling Jørgensen
Civilingeniør

+45 28 51 41 10

jsj@frandsen-sondergaard.dk

Jonas Buurgaard
Bygningskonstruktør

+45 81 44 86 74

jb@frandsen-sondergaard.dk  

Vladimira Papazova
Bygningskonstruktør

+45 51 83 71 34

vp@frandsen-sondergaard.dk

Ændres fra 2025

Fra 2025 ændres reglerne igen. Her vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri omfattet af energirammen, uanset størrelse.

De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er endnu ikke politisk besluttet.

Desuden er man ved undersøge hvorvidt man skal indføre en differentiering af grænseværdierne til nybyggeri.

Dette ville kunne betyde forskellige grænseværdier for hhv. etagebyggeri, kontor, øvrige. En anden ændring som pt. undersøges, er implementeringen af flere livscyklusmoduler i LCA vurderingen.

Her overvejes blandt andet faserne A4 transport til byggeplads, og A5 Opførelse/montering.

Lad os være din LCA-konsulent i udviklingen af din næste EPD

Vi hjælper med rådgivning og udarbejdelse af disse omtalte EPD’er, som også kaldes miljøvaredeklarationer. En EPD er baseret på livscyklusvurderinger der kortlægger produktets miljøpåvirkning i hele produktets livscyklus, herunder mængden af indlejret CO2. Processen giver et solidt grundlag for at forstå produktets miljøpåvirkning og identificere muligheder for forbedring. Det bliver stadig mere almindeligt, at kunder efterspørger eller stiller krav om EPD i indkøb og som grundlag for købsbeslutninger. En EPD kan derfor være med til at sikre – og muligvis forbedre – din konkurrencedygtighed på markedet.

I takt med stigende bæredygtighedskrav til virksomheder bliver det stadig vigtigere at have en struktureret og aktiv tilgang til bæredygtighed. Processen med at udarbejde EPD’er og resultaterne i sig selv giver et

solidt grundlag for din virksomheds bæredygtighedsarbejde og kan hjælpe med at illustrere mulige optimeringspotentialer.

Vores ambition hos Frandsen & Søndergaard er at rådgive om optimeringsmuligheder på en effektiv og omkostningseffektiv måde. Vi har eksperter med flere års erfaring inden for livscyklusvurderinger og arbejder med EPD’er på tværs af kompleksiteter og EPD-systemer. Vores erfaring fortæller os, at der er betydelige økonomiske stordriftsfordele ved at arbejde med EPD’er gradvist. Vi anvender softwaren LCA for Experts fra Sphera, som er en af de førende udbydere til udvikling af EPD’er. Datagrundlaget i denne software er meget detaljeret og anerkendt, og ifølge Sphera selv, er det bygget på baggrund af verdens mest robuste LCA-database.