EU’s taksonomi forordning består af 6 miljømål, hvoraf kun 2 af dem er udspecificeret. Derudover er der 3 kriterier som skal opfyldes. Taksonomien er en standard for bæredygtighed. Taksonomien er foreløbig lovpligtig for store virksomheder, de skal redegøre for at deres investeringers indvirkning på miljøet.

På sigt kommer den til at have indflydelse og betydning for alle virksomheder.

Fremover skal taksonomien bruges i rapporter, til at beskrive hvor bæredygtige virksomhedens aktiviteter er.

Flere og flere virksomheder begynder at kræve at deres samarbejdspartner og leverandører kan støtte op om deres bæredygtige forretningsprofil og i den sammenhæng bidrage til Taksonomien.

Hos Frandsen & Søndergaard kan vi hjælpe med at udarbejde dokumentation for bidrag til Taksonomien, samt udarbejde strategi for implementering af taksonomien, samt udvælge de klimamål og kriterier som man ønsker at have størst fokus på. Det er vigtigt at udvælge de klimamål og kriterier som man kan bidrage mest til ud fra den profil ens virksomhed måtte have. Eller der hvor det kræver færres ressourcer at omlægge til en mere bæredygtig forretningsgang, eller produktionsmetoder. Vigtigst er at det er værdiskabende for både virksomhed og kunder.

Mange af de certificeringsordninger der findes på markedet, støtter allerede op omkring EU’s taksonomi. Disse ordninger giver god mening ved nybyggeri. Oftest er det dog eksisterende bygninger.