DGNB er en bæredygtighedscertificeringsordning med oprindelse i Tyskland. Systemet er holistisk og bredt orienteret gennem dets inddeling i følgende seks kategorier; Miljømæssig kvalitet, Økonomisk kvalitet, Social kvalitet, Teknisk kvalitet, Proces kvalitet og Områdets kvalitet. En DGNB-certificering kan opnås på forskellige niveauer; henholdsvis sølv, guld eller platin, hvortil certificeringen kan følges af særlige udmærkelser i form af DGNB-hjerte og DGNB-diamant. En DGNB-certificering kan opnås ved nybyg af mange forskelligartede bygningstyper, samt i forbindelse med omfattende renovering af allerede eksisterende bygningsmasse. 

FOKUSPUNKTER

DGNB-systemet rummer en lang række kriterier hvilket muliggør, at man kan præge sit projekt i mange retninger inden for DGNB-certificeringsordningen. Det enkelte projekt skal opfylde en vis del af hver af de seks DGNB-hovedkategorier, mens et yderligere fåtal af kriterierne er ufravigelige. Systemets metodefrihed i forhold til certificeringsvinkel og valg af fokuspunkter, skaber incitament for at bruge systemet strategisk. Ved opnåelse af en DGNB-certificering, opnår man et bredt respekteret kvalitetsstempel for, at man har opført et mere bæredygtigt byggeri end konventionelt byggeri, hvilket ligeledes værdiforøger projektet.

DGNB HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Hos Frandsen & Søndergaard har vi arbejdet med DGNB-certificering siden 2017; vi har et bredt team af uddannede DGNB-auditorer og DGNB-konsulenter, som samarbejder på tværs af de aktuelle projekter. DGNB skal implementeres tidligt i et projektforløb og følges kontinuerligt til projektet står færdigopført. En af grundstenene i systemet er, at man skal have særlig fokus på sin proces og tidligt tage stilling til visioner og mål, hvilket bidrager til en optimal implementering, hvoraf risikoen for fejl og mangler minimeres.

Når Frandsen & Søndergaard varetager den rådgivende DGNB-rolle, er vi synlige, opmærksomme, deltagende, systematiske og tilbyder faglig sparring gennem det komplette projektforløb.