Planetens ressourcer er knappe og det begynder at kunne mærkes i den danske byggebranche, hvor det begynder at være svært at skaffe grus, som bl.a. bidrager til produktion af beton.

En vigtig del af den grønne omstilling går derfor på, at vi skal ændre vores mindset fra det lineære forbrug – den såkaldte køb-og-smid-væk-kultur, til at tænke cirkulært. Det vil spare enorme mængder ressourcer og ikke mindst CO2.

Den cirkulære tankegang i byggeri fokuserer på at vi bygger, så der hverken tabes kostbare ressourcer undervejs eller ved endt levetid.
En vigtig driver for cirkulær økonomi er bygherren, der med sine krav og ambitioner definerer retning og målsætning for cirkulær økonomi i det konkrete byggeprojekt.

CIRKULÆR ØKONOMI HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Vi arbejder med cirkulær økonomi i byggeprojekter, så snart vi ser muligheden for det. Vi har erfaring med at analysere om det giver mening, at renovere og transformere eksisterende bygninger, frem for at rive ned. Frandsen & Søndergaard har i flere tilfælde lavet en gennemgang af bygninger, for at mappe/screene hvilke materialer der har potentiale for genbrug og genanvendelse, samt hvilke der er miljøskadelige, således man undgår at indbygge uegnede materialer.

CIRKULÆR ØKONOMI VIA TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

Hos Frandsen & Søndergaard har vi erfaring med at anvende genbrugsmaterialer. Vi er blandt andet en del af et partnerskab, hvor vi opfører orangerier lavet af genbrugsmaterialer fra nedrivninger i Nordjylland.

Ved nybyggeri er det vigtigt for os, at sikre fremtidig sporbarhed og dokumentation af materialer igennem hele processen, og endvidere understøtte via design og planlægning at materialerne skiftes ud og bruges igen, hvis det er muligt.

Nøglen til at få succes med at implementere cirkulær økonomi i byggeriet, er et indgående kendskab til byggeriets processer, materialernes ressourcekredsløb samt et godt samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde.

Frandsen & Søndergaard søger at bidrage til at sikre lukkede ressourcekredsløb samt forlængelse af materialernes levetid til fremme for det cirkulære byggeri.