Bygherrerådgivning

Bygherrerådgiverens rolle er som bygherrens nærmeste uafhængige partner, at varetage bygherrens interesser. Dette gælder helt fra formuleringen af de første overvejelser til der står et færdigt og velfungerende byggeri, som svarer til bygherrens forventninger, både hvad angår tid, økonomi og kvalitet.

Bygherrerådgiveren vejleder bygherren i hans eller hendes samarbejde med de tekniske rådgivere, entreprenører etc., der er tilknyttet et givent projekt.

Gennem hele forløbet er bygherrerådgivernes opgave at sørge for et gnidningsløst og problemfrit forløb for bygherren.