BYGHERRERÅDGIVNING

Som bygherre på et byggeprojekt er det vigtigt, at du har en rådgiver, som kan sikre at dine visioner og forventninger til projektet varetages under hele processen frem til det endelige resultat. Et byggeprojekt kan godt være en meget uforudsigelig og kompleks størrelse, hvorfor det er vigtigt, at du som bygherre får en uafhængig faglig rådgiver til at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger – fra den indledende fase til byggeriet står færdigt. Hos Frandsen & Søndergaard kan du indlede en aftale om bygherrerådgivning med én af vores kompetente rådgivere. Vi sikrer at du kommer godt fra start, og at du kommer godt igennem alle faser i projektet. Kontakt os for bygherrerådgivning i Aalborg i dag.  

En bygherrerådgivers rolle er at være bygherrens nærmeste uafhængige partner. En person som varetager bygherrens interesser med alt lige fra idéoplæg til udførelse af projektet. En bygherrerådgiver indgår derfor i projektet allerede fra formuleringen af de første overvejelser til, at der står et færdigt byggeri, som svarer til bygherrens forventninger, både hvad angår tid, økonomi og kvalitet.

Fordelen ved at tilknytte en bygherrerådgiver til et byggeprojekt er, at byggelederen bliver klædt på til at træffe de rigtige beslutninger, som stemmer overens med de forventninger, der er til byggeriet. De beslutninger som bygherren skal tage i den indledende fase kan nemlig have stor betydning for det endelige resultat, og derfor kan bygherrerådgiveren gå ind og sørge for, at de beslutninger der bliver taget både er velovervejede og langsigtede. På den måde kommer der ikke til at opstå uforudsete resultater.

Kompetent bygherrerådgivning i alle projektets faser

En bygherrerådgiver bistår bygherren ved at indgå i samarbejdet med alle, som er tilknyttet projektet, herunder bl.a. de fagtekniske rådgivere, entreprenører og leverandører. Bygherrerådgiveren indgår derfor også i processen vedrørende valg af rådgivere og entreprenører, såvel som der hjælpes med idéoplæg, byggeprogram, projektering, udførelse af arbejdet, processtyring samt overvågning af økonomien.

Gennem hele forløbet er bygherrerådgiverens opgave at sørge for et gnidningsløst og problemfrit forløb hos bygherren. Som bygherre kan det nemlig være svært at holde styr på alle processer, herunder også de forskellige parter som indgår i processen. Samtidig er der også en både tidsmæssig og økonomisk ramme, som naturligvis skal overholdes. Som bygherre kan det derfor være godt at få bygherrerådgivning fra en bygningssagkyndig, så man sikrer at alle aftaler bliver overholdt til tiden.

Bygherrerådgiveren har derfor også en faglig forståelse for alle faser i byggeprojektet, således han eller hun kan videregive kompetent og faglig rådgivning til bygherren. Én af de vigtigste opgaver som bygherrerådgiveren har er nemlig at have den fornødne faglighed til at forstå, hvordan alle faser skal udføres.

Overdrag dit projekt i erfarne hænder med bygherrerådgivning fra Frandsen & Søndergaard

Vil du sikre, at du som bygherre har den nødvendige støtte og de faglige kompetencer, som der er behov for, når du står overfor et byggeprojekt? Få kompetent bygherrerådgivning fra Frandsen & Søndergaard, som sikrer en kontinuerlig værdiskabelse gennem alle faser i byggeprojektet. Samtidig sikrer du, at du bliver klædt på til at træffe de rigtige beslutninger, således de stemmer overens med de visioner og forventninger, som der er for det endelige resultat.

Vi udarbejder altid en ydelsesbeskrivelse ved bygherrerådgivning, således bygherrerådgiverens rolle defineres og afgrænses til det pågældende byggeprojekt. Omfanget af bygherrerådgivning varierer nemlig altid fra byggeprojekt til byggeprojekt. På den måde kommer du derfor ikke til at betale for ydelser du ikke får, og du får skræddersyet en aftale til projekteringen af din bygningskonstruktion.

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder for bygherrerådgivning fra Frandsen & Søndergaard i Aalborg samt vores andre rådgivningsydelser.