Sundhed- og sikkerheds-koordinering

Bygherrens ansvar og pligter

Ved bygge-og anlægsarbejder er det bygherren, der har ansvaret for koordinering af sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Bygherrens opgaver indbefatter

  • afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne
  • koordinering af sikkerhedsarbejdet
  • udarbejdelse af en sikkerheds- og sundhedsplan*
  • anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet

*bygherren kan også overdrage denne opgave til en sikkerheds- og sundhedskoordinator

Frandsen & Søndergaards medarbejdere har den fornødne arbejdsmiljøuddannelse til at løse sådanne disse opgaver.