Kloak

Frandsen & Søndergaard yder rådgivning ved alle slags afløbstekniske opgaver. Også i forbindelse med denne type projekter har vi først og fremmest fokus på kundens behov og ønsker, samtidig med at vi vurderer, hvilke afløbstekniske løsninger, der er de mest optimale i den konkrete sag.

En afløbsteknisk opgave kan eksempelvis være:

  • Projektering og dimensionering af kloak- og drænanlæg. Kloakanlæg omfatter også olie- og fedtudskilleranlæg for spildevand samt nedsivnings- og forsinkelsesbassinsystemer for regnvand
  • Fejlfinding på eksisterende afløbs-, kloak- og drænanlæg i terræn
  • Renovering, ombygning og udvidelse af eksisterende kloak- og drænanlæg