Hvad er et passivhus?

I landene omkring Danmark er der efterhånden opført mere end 8.000 huse efter det såkaldte Passivhaus-princip.

Inden for Passivhaus-konceptet arbejdes der med at nedbringe bygningers opvarmningsbehov og elektricitetsforbrug. Lever et byggeri op til forskrifterne, modtager det et særligt Passivhaus-certifikat.

Krav, der skal opfyldes for at et hus kan opnå Passivhaus-certificering:

  • Det totale energibehov til rumopvarmning er under 15 kWh/m2 boligareal
  • Det totale primære energiforbrug til varmt brugsvand, rumopvarmning, køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys mv. overstiger ikke 120 kWh/m2 boligareal
  • Husets lufttæthed målt ved blowerdoor test skal minimum være n50 < 0,6 h-1

Beregningsværktøjet PHPP, som er udviklet af Passivhaus Institut i Tyskland, er det grundlæggende remedie i beregningen, certificeringen og kvalitetssikringen af passivhuse i Europa. Hos Frandsen & Søndergaard anvender vi dette beregningsværktøj.