Passivhuse

Et passivhus er et hus, som er bygget efter nogle bestemte principper, således at det har et så lavt som muligt energiforbrug. Principperne gælder både når det er varmt og koldt, hvilket vil sige, at et passivhus hverken bruger energi til at blive opvarmet eller nedkølet – hvoraf ordet ‘passiv’ i navnet også fremkommer. Frandsen & Søndergaard udfører energiberegninger, certificeringer og kvalitetssikringer af passivhuse ved hjælp af beregningsværktøjet PHPP, der kan hjælpe dig med at vurdere om designet af dit passivhus lever op til den pågældende energiramme.

Passivhus princippet stammer fra Tyskland og bliver også kaldt for Passivhaus-konceptet. Ved Passivhaus-konceptet arbejdes der med at nedbringe bygningers opvarmningsbehov og elektricitetsforbrug, således at der kun skal tilføres et minimum – og faktisk helst overhovedet intet – energi til bygningen ved opvarmning og nedkøling.

I landene omkring Danmark er der efterhånden opført mere end 8.000 huse efter det såkaldte Passivhaus-princip og selvom de koster lidt mere at bygge, så har man hurtigt tjent det ind igen på grund af besparelserne ved fx varme og el.

Faktisk kan man betegne et passivhus som et super lavenergihus, fordi der bruges meget lidt energi til at opvarme huset om vinteren samt nedkøle det om sommeren. Passivhuse skal kunne opretholde et komfortabelt indeklima både sommer og vinter uden brug af et aktivt varme- eller kølesystem. Det er netop et passivt hus, idet det ikke bruger nogen form for aktive systemer til energiforbruget i bygningen.

Men udover de strenge krav, der er til energiforbruget, så stilles der ved et passivhus også krav til brug af materialer, bygningsfysik, placering af bygningen på grunden samt indeklima m.m.

Lever byggeriet op til forskrifterne for et passivhus modtager det et særligt Passivhaus-certifikat. Kravene, der skal opfyldes for, at et hus kan opnå en Passivhaus-certificering er:

  • Det totale energibehov til rumopvarmning er under 15 kWh/m2 boligareal.
  • Det totale primære energiforbrug til varmt brugsvand, rumopvarmning, køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys m.v. overstiger ikke 120 kWh/m2 boligareal.
  • Husets lufttæthed målt ved blowerdoor test skal minimum være n50 < 0,6 h-1.

 

Hvordan opnår man kravene for et passivhus?

Designet af passivhuse følger principperne for bæredygtigt byggeri og går ud på at konstruere huset på en måde, så der ikke påføres særlig meget energi – ja helst intet – til bygningen. Bygningen bliver således “passiv”, idet den ikke bruger (særlig meget) energi på hverken at opvarme eller nedkøle huset alt efter om det er sommer eller vinter.

Når man bygger energihuse er der mange krav, der skal følges. Passivhuse har flest krav, når det kommer til typer af bæredygtige huse, fordi der ikke bare stilles krav til energiforbruget, men også stilles krav til konsekvenserne, der fremkommer af opførelsen af huset. Passivhuse skal nemlig både formindske CO2-udledningen og drivhuseffekten, og så skal huset også medvirke til en nedsætning af miljøforurening og dermed begrænse forbruget af naturressourcer.

For at opnå kravene til bebyggelsen af et passivhus skal man først og fremmest tænke på lokaliteten. Huset skal nemlig placeres et sted, hvor det ikke har til gene for miljøet, og så skal man vende huset i en retning, således at solens stråler bliver udnyttet om vinteren, men udelukket om sommeren. Ligeledes skal huset isoleres på en måde, således man mindsker varmetabet om vinteren samt fastholder kulden om sommeren. Det gør man bl.a. ved at anvende materialer med høj densitet, der modererer temperaturen både, når det er varmt og når det er koldt.

Ligeledes bliver der også stillet krav til det samlede energiforbrug ved både fremstilling, transport og bortskaffelse af de materialer, der er blevet brugt, samt til materialernes påvirkning af indeklimaet.

Der er mange krav i forhold til opførelsen af passivhuse og det samlede lave energiforbrug opnås bl.a. ved:

  • Lavt varmetab fra vægge, loft, gulv og vinduer.
  • Vinduerne, der er placeret, så solvarmen udnyttes.
  • Lufttæt konstruktion
  • Kompakt design af hus – overfladen på huset skal være lille, således der ikke er et stort varmetab.
  • Solvarmeanlæg.
  • Kontrolleret ventilation med varmegenvinding.

 

Energiberegning af passivhuse hos Frandsen & Søndergaard

Beregningsværktøjet PHPP, som er udviklet af Passivhaus Institut i Tyskland, er det grundlæggende remedie i beregningen, certificeringen og kvalitetssikringen af passivhuse i Europa. Hos Frandsen & Søndergaard anvender vi dette beregningsværktøj til at udføre en energiberegning på passivhuse, således vi kan vurdere om det pågældende hus lever op til den pågældende energiramme som er fastlagt i henhold til Passivhaus-konceptet.

Frandsen & Søndergaard har erfaring med projektering af passivhuse, samt rådgivning af de kriterier, der skal til for at man kan kalde sin bygning for et passivhus. Samtidig kan vi hjælpe dig med energiberegningen af dit hus for at afgøre om netop din bygning lever op til de strenge krav.

Skal du bygge et passivhus, og gerne vil have lavet en energiberegning, så du kan få sendt din ansøgning om byggetilladelse afsted?

Kontakt Frandsen & Søndergaard – Rådgivende Ingeniører på tlf. 98 12 30 44 for et uforpligtende tilbud på en energiberegning af dit passivhus.