Fyraftensarrangement

Program for arrangementet

1. Velkomst og introduktion

· Præsentation af arrangementets formål og program

2. Indledende præsentation af Frandsen & Søndergaard K/S

· Nuværende og kommende krav til ressource- og affaldshåndtering i byggeriet herunder affaldsbekendtgørelsen og affaldshierarkiet.

· Konkrete krav til håndtering og dokumentation af affald på byggepladser med bæredygtighedsmål

3. Erfaringsdeling fra HP Byg A/S

· Planlægning, sortering og håndtering af ressourcer/affald på byggepladsen

· Indretning af byggepladsen og kommunikation for effektiv og enkel sortering

· Adfærdsteknikker og nudging

· Konkrete eksempler fra byggepladsen

4. Præsentation fra Aalborg Vognmandsforretning A/S (AVAS) 

  • Vigtigheden af tidlig involvering af affalds-/ressourceindsamlere 
  • Planlægning af ressourcestrømme og optimering af recirkulering 
  • Blandingsmuligheder, krav og dokumentation for forskellige fraktioner 
  • Løsninger til både store og små byggepladser.

5. Præsentation fra Kredsløb A/S 

  • Konkrete løsninger/systemer til sortering af plast på byggepladser 
  • Potentialer for cirkulær økonomi og samarbejde med ressourcebanker 
  • Vigtigheden af at kende sine egne materialestrømme 
  • Miljømæssige, sociale og økonomiske potentialer forbundet med ressourcehåndtering 

6. Afslutning og spørgsmål 

  • Opsamling af hovedpunkter fra præsentationerne 
  • Mulighed for spørgsmål og diskussion 

Programmet er med forbehold for ændringer & rettelser

Tilmelding til arrangementet