En EPD – også kaldet en miljøvaredeklaration – er et teknisk dokument, som kortlægger den aktuelle klimapåvirkning forbundet med et givent materiale, produkt eller byggevare. En EPD skal udformes jf. den europæiske standard EN15804+A2:2019, og den skal tredjepartverificeres af en uvildig part.
En EPD betragter det komplette produkt, herunder alle delkomponenter inkl. emballage, og den dækker som minimum disses produktionsfase, bortskaffelsesfase samt genbrugspotentiale.

STIGENDE EFTERSPØRGSEL

Der opleves en stigende efterspørgsel på EPD’er i branchen. Heraf bliver det et vigtigt konkurrenceparameter, i forbindelse med den grønne omstilling, at have EPD’er på sine produkter. Uden en EPD risikerer man, at ens produkt fravælges alene på baggrund af dette. Vælger man at få udarbejdet EPD’er på sine produkter, hjælper disse desuden til identificering af, hvor i produktsammensætningen/i hvilken fase klimabelastningen er størst. Dette giver et konkret og målbart incitament for optimering og udvikling af ens produktportefølje i en mere bæredygtig retning.

Jo mindre klimabelastende et produkt man producerer,
jo ”bedre” en EPD opnår man.

Der findes overordnet to forskellige typer af EPD’er; branche EPD og produktspecifik EPD. En branche EPD illustrerer typisk et gennemsnit af klimaaftrykket for en bestemt branche/produkttype, mens en produktspecifik EPD udarbejdes specifikt for et givent produkt, hvorfor denne type er den mest nøjagtige. Den produktspecifikke EPD kan endvidere udformes projektspecifikt ved medtagelse af e.g. transport til den specifikke byggeplads i forbindelse med et givent projekt.

EPD HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Hos Frandsen & Søndergaard kan vi agere LCA-konsulent og bistå med udarbejdelsen af en EPD på dit produkt ud fra relevant datagrundlag og nyeste software. Vi hjælper desuden med eventuelle forbedringstiltag af dit produkt. En EPD kan som udgangspunkt laves indenfor alle typer af materialer, produkter og byggevarer, hvorfor de er relevante for både producenter, leverandører og entreprenører.