EPD MILJØVAREDEKLARATION

En EPD behøves ikke være kompliceret

Vi giver rådgivning i øjenhøjde og ingeniørydelser i høj kvalitet

FAQ

VI HJÆLPER med din EPD-proces

– fra udarbejdelse til registrering og offentliggørelse. Vores ambition er at gøre det på en effektiv og omkostningseffektiv måde. Vi har eksperter med flere års erfaring inden for livscyklusvurderinger og arbejder med EPDer på tværs af kompleksiteter og EPD-systemer. Vores erfaring fortæller os, at der er betydelige økonomiske stordriftsfordele ved at arbejde med EPD’er gradvist.

En EPD er baseret på en livscyklusvurderinger der kortlægger produktets miljøpåvirkning i hele produktets livscyklus. Processen giver et solidt grundlag for at forstå produktets miljøpåvirkning og identificere muligheder for forbedring.

En EPD er tredjepartsverificeret hvilket betyder, at din miljøvaredeklaration er kvalitetsvurderet, og du kan derfor kommunikere dit produkts miljømæssige ydeevne på en tryg og troværdig måde.

Det bliver stadig mere almindeligt, at kunder efterspørger eller stiller krav om EPD’er i indkøb og som grundlag for købsbeslutninger. En EPD kan derfor være med til at sikre – og muligvis forbedre – din konkurrencedygtighed.

I takt med stigende bæredygtighedskrav til virksomheder bliver det stadig vigtigere at have en struktureret og aktiv tilgang til bæredygtighed. Processen med at udarbejde EPDer og resultaterne i sig selv giver et solidt grundlag for din virksomheds bæredygtighedsarbejde.

En EPD giver dine kunder den nødvendige information til at træffe informerede beslutninger og giver dem data til brug i bæredygtighedsrapporter og -certificeringer, opfølgning på mål og dokumentation af overholdelse af krav. Ved at give gennemsigtig og tredjepartsverificeret information kan du opbygge tillid hos dine kunder og positionere din virksomhed inden for bæredygtighed.

Processen

Herunder ser du EPD-processen delt ind i 5 skridt til et indblik i hvad en EPD består af.

Vores EPD TEAM

Hos Frandsen & Søndergaard har vi et team, som kun sidder med EPD, som en specialiseret enhed rådgiver og hjælper de med hele processen.

Greta Szefer

Greta Szefer er uddannet civilingeniør i Bygningers Energidesign fra Aalborg Universitet. Inden det har hun uddannet sig til Bygningskonstruktør ved VIA University College. Derudover har Greta uddannet sig til DGNB konsulent hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri (RFBB), og taget kurser i LCA for Experts (GaBi) hos Sphera.

”Mine spidskompetencer er livscyklusvurderinger (LCA), og udarbejdelsen af miljøvaredeklarationer (EPD’er)”. Hos Frandsen & Søndergaard anvender vi LCA for Experts (GaBi) og de nyeste databaser til at udføre disse opgaver.

”Personligt kan jeg godt lide at analysere resultater og finde ud af muligheder for forbedringer. For at gøre dette er kendskab til gældende standarder og kompetent kontakt med virksomheder nødvendigt”

Edvinas Damukaitis

Edvinas Damukaitis (Eddie) er uddannet civilingeniør i Bygningers Energidesign fra Aalborg Universitet med speciale fokus på og viden om tekniske principper, teorier, specifikationer og standarter for optimering af bygningsenergi, indeklima og mest vigtigt, det miljømæssigt bæredygtige byggeri. Derfor er jeg i øjeblikket fokuseret på udvikling af livscyklusvurderinger og udarbejdelse af EPD’er til byggevare eller vare, hvilket betyder produktion, byggeproces, driftsfase, endt levetid (nedrivning eller renovering), og genbrug/genanvendelse/endelig bortskaffelse.

Mine spidskompetencer er livscyklusvurderinger (LCA), og udarbejdelsen af miljøvaredeklarationer (EPD’er) samt databehandling generelt i bla. Excel”.

Lasse Hagerup

Lasse Hagerup er fagleder for bæredygtighedsafdelingen hos Frandsen & Søndergaard. Han er uddannet Bygningskonstruktør hos University Collage Nordjylland, og derefter Bæredygtighedsleder og DGNB Auditor hos Rådet for Bæredygtigt byggeri (RFBB). Lasse har i +8 år arbejdet med bæredygtighed i form af bygningscertificeringer, livscyklusvurderinger og mange andre former for bæredygtighedsanalyser. Han har beskæftiget sig med livscyklusvurderinger (LCA) på både bygnings- og materiale-niveau.

“Mine spidskompetencer er projektledelse, livscyklusvurderinger samt indgående kendskab til byggeriets mange processer og faser. Der er enorme potentialer for at nedbringe klimapåvirkningerne i Danmark ved at arbejde med livscyklusvurderinger hos både producenter, og hos den rådgivende del af brancherne så tag endelig fat i mig eller en af mine kollegaer i vores EPD-team”

FAQ om EPD hos Frandsen & Søndergaard

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål.

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, der giver leverandører mulighed for at kommunikere deres produkts eller tjenestes miljømæssige ydeevne på en troværdig og gennemsigtig måde. En EPD er baseret på en Livscyklusvurdering, der er udført i overensstemmelse med reglerne for den specifikke produktkategori, som produktet tilhører. På denne måde bliver alle EPDer, der er udarbejdet i henhold til de samme produktkategori-regler, sammenlignelige. En EPD er tredjepartsverificeret og opfylder kravene i ISO 14025 (Miljødeklaration type III).
Vi leverer miljødokumentation efter ISO- og EN-standarder baseret på livscyklusanalyser (LCA), vi følger ISO 14025 og EN 15804 og opbygger LCA-modeller, som opfylder kravene til standarderne både for forbrugerprodukter og byggevarer. Derudover leverer vi dokumentation, som kan bruges til direkte markedsføring eller via en national eller international ordning for miljøvaredeklarationer. 

LCA er præcist beskrevet som: Sammenstilling og vurdering af indgangene, udgangene og de potentielle miljømæssige påvirkninger af et produktsystem gennem hele dets livscyklus” (oversat fra ISO 14040:2006).

PEF repræsenterer en særlig tilgang til at udføre en LCA, der omfatter aspekter vedrørende afgrænsningen af systemet, håndtering af usikkerheder, beregning af miljøpåvirkninger, rapportering og mere. Formålet med PEF er at standardisere måden, hvorpå LCA’er udføres inden for EU for at opnå harmonisering.

Miljøvaredeklarationer (EPD) informerer om de primære miljømæssige karakteristika for et produkt, en råvare eller en service gennem hele dets levetid.

En miljøvaredeklaration fungerer som en “resultattavle,” der formidler de afgørende miljømæssige træk ved et produkt ved hjælp af både ord og numeriske værdier, der bygger på specifikke beregningsmetoder, der er skræddersyet til forskellige produktkategorier. Normalt vil udarbejdelsen af en EPDbygge på en grundig LCA vurdering.

Deklarationen vil være kvantitativ og objektiv, men vil undlade at inkludere en vurdering af produktets samlede miljøbelastning. På denne måde adskiller miljøvaredeklarationer sig fra miljømærkningsordninger, der ikke leverer miljødata, men i stedet angiver, at produktets miljøpåvirkning falder inden for en bestemt del af en skala. En EPD kan f.eks. bruges i sammenhænge som:

  • Certificering af bygninger
  • Materialespecifikationer i udbudsmaterialer
  • Produktudvikling og optimering af produktion
  • Markedsføring fm. overholdelse af klimakrav i bygningsreglementet

Inden for området LCA findes der en række standarder, hvor nogle fastlægger de overordnede retningslinjer, mens andre specificerer detaljerede retningslinjer for udførelsen af en LCA. Valget af passende standarder afhænger af flere faktorer, herunder formålet, det pågældende produkt/tjeneste og de relevante geografiske markeder. De mest udbredte og velansete standarder i Europa inkluderer ISO 14025 og EN 15804 og opbygger LCA-modeller, som opfylder kravene til standarderne både for forbrugerprodukter og byggevarer, samt ISO14040-serien og EU’s Product Environmental Footprint (PEF).

Vores EPD-team kan rådgive, om hvilke standarter du bør vælge.

Forskellige kategorier af udsagn om et produkts bæredygtighed findes, og inden for EU er der klare overordnede retningslinjer for, hvad der er tilladt og nødvendigt for underliggende dokumentation af sådanne udsagn.

I Danmark er disse retningslinjer præsenteret i en vejledning fra forbrugerombudsmanden. I almindelighed er det vigtigt at udvise forsigtighed med meget abstrakte og absolutte udsagn som f.eks. “miljøvenligt” eller “bæredygtigt”. Hvis man alligevel bruger den type udsagn, skal de altid være støttet af enten en form for miljømærke som Svanen eller Blomsten, eller af en omfattende LCA med tredjeparts verificering.

Overvejelser om bæredygtighed kan med fordel integreres systematisk i løbet af produktudviklingsprocessen, der spænder fra koncept til det endelige produkt.

Værktøjer baseret på LCA kan skræddersys til det specifikke trin i udviklingsprocessen, hvor de ønskes anvendt. I starten af et projekt har man typisk kun begrænset information at støtte sig til for en LCA-analyse(men samtidig rigelige muligheder for at påvirke resultatet), modsat det stade, hvor udviklingsprojektet er færdiggjort, og derfor besidder mest information. Et sådant værktøj kan tilpasses til brug af designere og andre med begrænset LCA-erfaring og kan ligeledes indarbejdes i udviklingen af tjenester, systemer eller koncepter.

Et LCA-baseret værktøj kan anvendes til beslutningstagning, som et risikovurderingsinstrument, til dokumentation/markedsføring eller til at identificere områder med høj miljøpåvirkning, som efterfølgende kan uddybes yderligere.