Samarbejde om de nye klimakrav

Bygningsreglementets nye klimakrav pr. 1. januar 2023 betyder, at klimaaftrykket for alt nybyggeri skal dokumenteres, uanset byggeriets størrelse og med grænseværdier for nybyggeri over 1000 m2 på maksimalt 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Ifølge planen vil grænseværdierne løbende blive strammet hvert andet år. De nye klimakrav får betydning for, hvordan vi designer og bygger i fremtiden. Mens de fleste bygninger, der opføres i dag, vil kunne leve op til de nuværende grænseværdier, er der særligt nogle typologier/bygningstyper, som allerede nu vil møde udfordringer, og i takt med at klimakravene strammes, bliver det nødvendigt at se på forskellige optimeringsmuligheder.

Der er flere mulige tiltag, som kan reducere et byggeris klimaaftryk, og det vil afhænge at det enkelte projekt, hvilke tiltag der vil være mest optimale for at nå den rette balance mellem miljø, pris og kvalitet.

De nye klimakrav har stor betydning for bl.a. entreprenørerne i de tidlige faser, som allerede i tilbudsfasen skal være skarpe på, hvilke klimakrav de skal tage hensyn til, så de kan tilbyde den rette pris for et givent projekt. Det er nemlig ikke helt lige meget, om projektet blot skal leve op til bygningsreglementets nye klimakrav, eller om der også er krav om f.eks. DGNB-certificering eller at projektet skal leve op til bygningsreglementets frivillige CO2-klasse. I begge tilfælde vil en væsentlig CO2-reduktion, målt i forhold til bygningsreglementets nye klimakrav, være nødvendig.

Frandsen & Søndergaard er i dialog med flere entreprenører, hvor vi gennem samarbejde afsøger måder at implementere de nye klimakrav i hverdagen; vi indgår derfor bl.a. i længerevarende forløb med totalentreprenørerne med fokus på at udbrede viden om de nye klimakrav og hvilke konsekvenser kravene fører med sig i alle faser af et byggeprojekt. For os er det vigtigt at opnå en forståelse for, hvordan den givne entreprenør arbejder med projekter, så vi som rådgiver kan pege på områder, hvor de nye klimakrav har afgørende betydning. Igennem forløbene opnår vi en fælles forståelse for hinandens indbyrdes processer, og på denne måde kan vi sammen finde frem til en ny procedure for, hvordan vi i de tidlige faser samarbejder om at skabe mere bæredygtige projekter, der imødekommer kravene til lavere klimaaftryk, er af høj kvalitet og samtidig økonomisk bæredygtige; dét er win-win for alle parter.

Hvis du også er interesseret i, hvad klimakravene konkret betyder for dig og din forretning, så kontakt os meget gerne for en snak herom.