Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn cirkulær omstilling
– i egen virksomhed og rådgivningsydelser

Frandsen & Søndergaard har i løbet af 2022 deltaget i det EU-finansierede projekt “Grøn Cirkulær Omstilling” (GCO). Projektet har vist sig at være en god hjælp til selvhjælp for Frandsen & Søndergaard. Vi har igennem forløbet fået mulighed for at kigge indad i vores virksomhed, og gøre status i forhold til forbrug og CO2-aftryk.

Det gælder både vores eget miljøaftryk (scope 1 og 2) og det miljøaftryk, som vi har en indirekte indvirkning på gennem vores rådgivning (scope 3). Med hjælp og sparring fra ekspert i bæredygtig forretningsudvikling Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro, har vi udarbejdet et klimaregnskab, som vi kan bruge som benchmark fremadrettet, og har desuden genereret flere interessante ideer til nye grønne cirkulære forretningsmodeller. Disse modeller er blevet integreret i vores nye virksomhedsstrategi, som blev udarbejdet i slutningen af 2022, og som skal eksekveres over de kommende 3 år.

Der er tale om nye forretningsspor såvel som styrkelse af eksisterende, som f.eks. rådgivning indenfor DGNB-certificering, livscyklusvurderinger (LCA) og miljøvaredeklarationer (EPD). Alle tre er områder, hvor vi i høj grad har mulighed for at være med til at reducere byggeriets miljøaftryk, og de to sidstnævnte er nu i særlig høj kurs efter indførslen af de nye klimakrav i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023.

Som en del af forløbet har Frandsen & Søndergaard også deltaget i et værdikædesamarbejde indenfor emnet ”Affaldsminimering i byggeriet” sammen med en række andre aktører fra byggebranchen. Forløbet blev faciliteret af GCO-partneren Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark og bød bl.a. på flere workshops af Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro. Forløbet har budt på ny viden, dialog, workshops og nye spændende samarbejdsmuligheder.

Tak for gode dialoger, inputs og positivt samarbejde blandt forløbets øvrige deltagere; JORTON, AVAS, Nørhalne VVS, FC Beton og Bo-glas.

Alle direkte emissioner fra kilder der ejes eller kontrolleres af virksomheden.

Indirekte emissioner fra elektricitet eller fjernvarme indkøbt og brugt af virksomheden.

Andre indirekte emissioner fra virksomhedens aktiviteter, der opstår fra kilder,
som virksomheden ikke selv ejer eller kan kontrollere.

Uddrag fra “Nem guide til klimaregnskabet” s. 6, tabel 1
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/09-gode-rad-om/klimaguide.pdf

Læs mere om EU-projektet Grøn Cirkulær Omstilling her