It-værktøjer

Hos Frandsen & Søndergaard anvender vi følgende IT-værktøjer

Software:

  • Projekttegning: AutoCAD, Revit, MagiCAD, NTI Tools, Navisworks, BIM360 Team, BIM360 Glue
  • Projektweb: AjourBox
  • Tilsyn, mangel, aflevering og sikkerhed: AjourInspect
  • Time- og sagsstyring: AutoPilot
  • Tekstbehandling og regneark: Microsoft Office
  • Planlægning: Microsoft Project
  • Beregning: FEM-Design, Dimension fra StruSoft, diverse el-, vvs- og ventilationsprogrammer til ventilationsanlæg
  • Energiberegning: Be15 fra Sbi (i forbindelse med passivhuse anvendes PHPP)

 

Indeklimaberegninger: BSim fra SBi

Frandsen & Søndergaard ser BIM og IKT som en vigtig del af fremtiden inden for byggeri. Vi sigter altid efter at være opdaterede på den tekniske front. Vi er aktive brugere af efteruddannelse i dette regi, og vi er medlem af diverse interesseorganisationer som eksempelvis BIMnord.

Vi er desuden tilknyttet foreningen Bips. Foreningens vision er at højne produktivitet og kvalitet i alle projekterings- og byggeprocessens faser. Bips udvikler fælles digitale strukturer og standarder for fagets sprog, begreber og arbejdsmetoder.

Vi bestræber os for, i så vidt et omfang som muligt, at anvende Bips’ fælles beskrivelsesværktøjer og CAD-manual. Dette gør sig gældende, når det kommer til lagstruktur lige så vel som til elektronisk udveksling af tegninger.