ORGANISATIONSÆNDRING

FRANDSEN & SØNDERGAARD – ORGANISATIONSÆNDRING

Det er aftalt med Torben B. Nielsen, at Torben fratræder sit virke i Frandsen & Søndergaard, da han fremover vil hellige sig andre opgaver.

Torben vil stå til rådighed for sine kolleger de næste 3 mdr. i forbindelse med afklarende spørgsmål til igangværende sager og projekter.

Fratrædelse vil ske i nærmeste fremtid.

Ejerkredsen består fremover af Kristoffer Jørgensen, Marinus Møller og Peter Gasberg.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede

Peter Gasberg