Workshops & Oplæg

Erhvervsindsigt: Vores Bæredygtige Workshopinitiativer

Vi inviterer branchen til en unik mulighed for at få erfarne eksperter på besøg og opnå en dybdegående indsigt i arbejdet med bæredygtighed inden for byggebranchen.

Viden Deling Gennem Workshops og Oplæg

Vi tilbyder en bred vifte af workshops og præsentationer, der adresserer nøgleaspekter af bæredygtighed inden for byggesektoren. Emner som bæredygtighed på byggepladsen, DGNB-certificering for bygherrer og LCA-beregninger er i fokus. Vores mål er klart: At fremme bæredygtige praksisser og skabe en dynamisk platform for erfaringsdeling inden for branchen.

Bæredygtighed på Byggepladsen: Vores Ekspertise i Praksis

Et af vores primære fokusområder er integrationen af bæredygtighed på byggepladsen. Gennem vores workshops udforsker vi konkrete tiltag, der kan reducere miljøpåvirkningen og optimere ressourceforbruget under byggeprocessen. Fra genbrug af materialer til implementering af energieffektivitet stræber vi efter at skabe byggepladser, der ikke blot er effektive, men også betragtes som miljøvenlige.

DGNB-certificering: Vejen til Bæredygtig Byggeri

For bygherrer, der stræber efter at gøre deres projekter mere bæredygtige, præsenterer vi workshops om DGNB-certificering. Disse sessions går i detaljer med kriterierne for DGNB (DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) og vejleder deltagerne om, hvordan certificeringen kan opnås.

Dybdegående Kompetencer, Delte Værdier

Vores workshops og præsentationer er ikke blot showcases for teknisk ekspertise; de repræsenterer også en mulighed for at dele grundlæggende værdier. Vi tror på, at bæredygtighed kræver samarbejde og vidensdeling. Ved at åbne op for vores viden ønsker vi at inspirere og gøre en positiv indvirkning på hele byggebranchen.