Hos Frandsen & Søndergaard arbejder vi ud fra en holistisk tilgang til vores projekter, hvor kvaliteter som miljø, teknik, social og økonomi medtages i vores analyser. Vores tilgang er at vi skal hjælpe vores kunder så godt igennem den bæredygtige proces som muligt, ved at belyse emner fra flere vinkler så de kan tage en kvalificeret beslutning. 

En måde vi understøtter dette på er ved at udføre beregninger af bygningers levetidsomkostninger (LCC), hvis det er relevant for projektet. Hos Frandsen & Søndergaard udfører vi disse beregninger på hele bygninger, og på bygningsdele/materialer for at finde de bedst mulige løsninger. I beregningen indgår udgifter til bla. konstruktioner og tekniske installationer samt udgifter til vedligehold og udskiftninger. 

Udgifter til energiforbrug, vandforbrug, vandafledning og rengøring medtages ligeledes i beregningen alt efter hvilke emner der regnes på. 

LCC-beregningerne udføres og sammenholdes med andre relevante analyser som eksempelvis livscyklusvurderinger (LCA) der bla. undersøger CO2 udledningen ved en løsning.  

Det er relevant at arbejde med beregning af levetidsomkostninger da størstedelen af en bygnings omkostninger ligger i driften, og ikke i udførelsesperioden. Derfor er der mange penge at spare ved at vælge en måske dyre løsning ved udførelse, men som bruger mindre energi og/eller har en længere levetid set over en beregningsperiode på 50 år.