40 % af Danmarks samlede CO2-udledning stammer fra byggeri – heraf estimeres hele 50-75% af CO2-belastningen at stamme fra de anvendte byggematerialer i byggeriets tilblivelsesfase (AAU BUILD). Med de senere års øgede fokus på byggematerialers indlejrede energi, er der i dag udviklet en række beregningsværktøjer, til kortlægning af dette, hvormed man kan kortlægge en given bygnings samlede CO2-belastning. Dette foretages typisk over en betragtningsperiode på 50 år, hvilket sikrer et holistisk og langsigtet perspektiv som grundlag for endelig beslutningstagning.

LCA HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD

Når Frandsen & Søndergaard udfører LCA-beregninger, gør vi det i beregningsprogrammet LCAByg. Vi udfører analyser på materiale-, komponent-, bygnings- og projektniveau, hvortil denne ydelse er relevant for både producenter, leverandører, bygherrer samt på tværs af designteams. I forbindelse med byggeprojekter udfører vi LCA-analyser kontinuerligt gennem alle projektets faser, hvorved man ved tidlig implementering af disse analyser, kan sikre et byggeri med et reduceret klimaaftryk. Pr. 1. januar 2023 indføres et lovmæssigt loft over hvor mange kg CO2-ækvivalenter en bygning (>1000 m2) må udlede pr. kvadratmeter, hvorfor det er vigtigt at øge sin bevidsthed herom og undersøge brugen af alternative og mere bæredygtige materialer samt konstruktionsopbygninger.

OPLYST GRUNDLAG

De data, som benyttes i forbindelse med en LCA-analyse, beror på miljøvaredeklarationer (EPD’er), som udarbejdes ud fra en fælles europæisk standard, hvortil kontinuitet på det europæiske marked sikres. En miljøvaredeklaration kortlægger et materiales klimabelastning fra dets tilblivelse til endt levetid, og inkluderer herunder også klimabelastningen forbundet med transport, emballage mv., som relaterer sig til produktet.

LCA-analyserne sikrer, at vi, som interessenter i byggebranchen, kvalificeres til at tage grønnere beslutninger på et tidligt, oplyst og målbart grundlag, hvortil vi alle kan bidrage til en mere bæredygtig byggebranche.